✴ O Matce

Ačkoli nevyhledává žádnou publicitu, přicházejí k ní tisíce lidí z celého světa, aby přijali daršan, tichý dar odpuštění a Světla, prostřednictvím jejího pohledu a dotyku. Žádné učení, rituály, mluvení, jen tiché požehnání. Beze slov, pouze vnitřním působením mění Matka srdce a myšlení lidí... více...

✴ Daršan je zdarma a probíhá v úplném tichu

Jdete-li na daršan poprvé, přečtěte si a stáhněte zde bližší informace.

✴ Chcete být informováni o příjezdu Matky Meery do ČR?

Přihlaste k zasílaní informačních zpráv zde. Založí se tím i váš uživatelský účet, pomocí kterého si pak snadno vytvoříte rezervaci na daršan.

✴ Jak zrušit nebo změnit registraci na daršan?

Ve svém účtu můžete vaši registraci sami snadno zrušit nebo změnit. Čtěte zde. Víte-li, že na daršan nemůžete přijít, svoji registraci zrušte, uvolněné místo se automaticky nabídne dalším zájmcům! Měníte-li čas registrace za jiný, je třeba, aby ten požadovaný byl volný.

✴ Nadační fond Matky Meery v České republice

Daršany zaštiťuje Nadační fond Matky Meery v ČR. Matčinu práci můžete podpořit finančním darem na účet 10800108/2010 nebo nákupem v nadačním e-obchůdku. Knížky, tyčinky a další upomínkové předměty je možné zakoupit i během daršanových setkání. Za vaši podporu děkujeme.

Aktuální informace najdete i na facebooku

Klidný, spokojený a požehnaný rok 2020

Nemluvím, ale má síla lidi zcela mění. Božská síla pracuje v tichu a mění věci podle vašeho záměru a podle toho, o co žádáte. Někdy mohu dát to, o co jste žádali okamžitě. Někdy to trvá déle...