✴ „Nemějte strach, buďte klidní a modlete se!“ říká Matka

Každý večer Matka medituje a dává nám své požehnání a sílu. Meditace a požehnání je přenášeno webcastem. On-line je Matka přítomná každý den od 19:00 asi 1 hodinu. Připojíte se snadno kliknutím na tento odkaz. Meditaci a požehnání lze sledovat i kdykoli ze záznamu.

Aktuální informace najdete na facebooku

✴ O Matce

Ačkoli nevyhledává žádnou publicitu, přicházejí k ní tisíce lidí z celého světa, aby přijali daršan, tichý dar odpuštění a Světla, prostřednictvím jejího pohledu a dotyku. Žádné učení, rituály, mluvení, jen tiché požehnání. Beze slov, pouze vnitřním působením mění Matka srdce a myšlení lidí... více...

✴ Daršan je zdarma a probíhá v úplném tichu

Jdete-li na daršan poprvé, přečtěte si a stáhněte zde bližší informace. Daršany se nyní nekonají.

✴ Jak zrušit nebo změnit registraci na daršan?

Ve svém účtu můžete vaši registraci sami snadno zrušit nebo změnit. Čtěte zde. Víte-li, že na daršan nemůžete přijít, svoji registraci zrušte, uvolněné místo se automaticky nabídne dalším zájmcům! Měníte-li čas registrace za jiný, je třeba, aby ten požadovaný byl volný.

✴ Chcete být informováni o příjezdu Matky Meery do ČR?

Přihlaste k zasílaní informací zde. Pomocí tohoto účtu si snadno vytvoříte rezervaci na daršan.

✴ Nadační fond Matky Meery v České republice

Daršany v ČR zaštiťuje Nadační fond Matky Meery v ČR. Matčinu práci můžete podpořit finančním darem na účet 10800108/2010 nebo nákupem v nadačním e-obchůdku. Knížky, tyčinky a další upomínkové předměty je možné zakoupit i během daršanových setkání. Za vaši podporu děkujeme.

Klidný, spokojený a požehnaný rok 2020


Nemluvím, ale má síla lidi zcela mění. Božská síla pracuje v tichu a mění věci podle vašeho záměru a podle toho, o co žádáte. Někdy mohu dát to, o co jste žádali okamžitě. Někdy to trvá déle...