Meditační skupiny

Po celém světě se tvoří tiché meditační skupiny, které jsou inspirovány a vedeny Matčiným světlem a energií. Tyto skupiny zajišťují „posvátný prostor“, ve kterém lidé společně meditují více do hloubky a s požehnáním Matky.

Základem každé meditační skupiny je tichá meditace, která může trvat půl hodiny až hodinu, kdy každý z účastníků medituje svým vlastním způsobem. Matka nedává žádné konkrétní návody, jak meditovat, pouze doporučuje dělat džapu. Džapa je tiché opakování jména, ve které věříme. Je mnoho meditačních technik, všechny mají společný cíl ztišit mysl a přivést ji k hlubokému vnitřnímu míru.

Meditační skupiny jsou vedeny bezplatně, stejně jako daršany. Jsou otevřené, zúčastnit se může každý.


Chcete se připojit?

V současné době je v naší zemi více než 15 aktivních meditačních skupin.

Chcete-li se pravidelně scházet k tichým meditacím s Matčiným požehnáním, můžete se připojit k některé ze stávajích skupin zde.

Můžete si také založit vlastní meditační skupinu, dodržíte-li Pokyny pro pořádání meditačních skupin. Žádost podejte zde přes tento kontaktní formulář.Pamatujte na Boha při všem, co děláte, a máte-li čas, tak meditujte. Nabízejte Bohu vše — dobré i špatné, čisté i nečisté. To je ten nejlepší a nejrychlejší způsob.